Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 23 (1998-99)
Om de narkomanes livskvalitet, og hjelpetiltak på gateplanet i Osloregionen
Oversendt regjeringen: 15.01.1999
Besvart: 16.02.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ca. 200 sterkt syke og nedkjørte narkomane døde av overdose i 1998. Det høyeste overdose dødsfall i Norge på ett år. Det kan bli like mange og kanskje flere slike dødsfall i 1999 om ikke ekstraordinære tiltak settes inn på gateplanet i Oslo umiddelbart.
Vil statsråden som representant for en Regjering som flagger menneskeverd og livskvalitet høyt også inkludere de narkomanes krav om livskvalitet, ved snarest å sørge for konkrete og differensierte hjelpetiltak på gateplanet i Osloregionen?

Les hele debatten