Interpellasjon fra Grete Knudsen (A) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 39 (1998-99)
Om å legge frem en egen sak om homofiles livssituasjon, da en av fire under 24 år har forsøkt å ta sitt eget liv
Datert: 26.02.1999
Besvart: 20.04.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): En av fire homofile under 24 år har forsøkt å ta sitt eget liv. Dette viser en undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), utført på oppdrag fra tidligere statsråd Sylvia Brustad.
Vil statsråden legge frem en egen sak om homofiles livssituasjon med sikte både på å bedre forholdene for den enkelte og å endre de negative holdninger homofile blir møtt med?

Les hele debatten