Interpellasjon fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 50 (1998-99)
Om at flere store bompengeprosjekter forut for Nasjonal transportplan vil binde opp store deler av planen før den behandles, og om realismen i statens tiltenkte bidrag til de mange prosjektene
Datert: 30.03.1999
Besvart: 11.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Til tross for løftene før valget har Bondevik-regjeringen foreslått veginvesteringer som er lavere enn Jagland-regjeringens vegplan. Likevel har Regjeringen gitt inntrykk av at "spleis og dugnad" skal kunne gi rom for flere nye prosjekter. Ifølge Verdens Gang 12. februar 1999 planlegges nå 52 nye bompengeprosjekter. Mange av disse ligger nær hverandre.
I fylkene og etatene gjøres nå et grundig arbeid med Nasjonal transportplan. Samtidig har Regjeringen varslet framlegg av flere store bompengeprosjekter før transportplanen. Dette vil binde opp store deler av planen før den kommer til behandling.
Er det realistisk at staten skal kunne bidra med sin tiltenkte andel i de mange bompengeprosjektene som Regjeringen inspirerer til, og hvordan skal det bli en seriøs behandling av Nasjonal transportplan og en samlet prioritering av samferdselsinvesteringene hvis store deler av investeringsrammene er disponert på forhånd?

Les hele debatten