Interpellasjon fra Terje Johansen (V) til justisministeren

Interpellasjon nr. 53 (1998-99)
Om å sette i verk tiltak for å bekjempe den organiserte kriminaliteten, samtidig som hensyn til personvern og rettssikkerhet ivaretas
Datert: 29.04.1999
Besvart: 18.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Organisert kriminalitet er verdens raskest voksende "næringsgren". Her ligger også den høyeste fortjenesten. FN har anslått at det daglig hvitvaskes minst 2 mrd. kroner fra organisert kriminalitet. Det dreier seg om alt fra vold, utpressing og menneskehandel til prostitusjon, narkotikaforbrytelser og drap. Også i Norge er den organiserte kriminaliteten betydelig, og det er nødvendig med effektive tiltak for å bekjempe denne type forbrytelser. Samtidig er det svært viktig at grunnleggende rettigheter som personvern og rettssikkerhet sikres.
Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å bekjempe den organiserte kriminaliteten, samtidig som hensynet til grunnleggende rettigheter blir ivaretatt?

Les hele debatten