Interpellasjon fra Helene Falch Fladmark (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 54 (1998-99)
Om bedre samordning av tiltak for barn i skolen som trenger ekstra støtte
Datert: 07.05.1999
Besvart: 11.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Helene Falch Fladmark (V)

Spørsmål

Helene Falch Fladmark (V): Mange barn som trenger spesiell oppfølging i skolen får ikke den hjelpen de trenger på grunn av manglende samordning mellom ulike etater. Aftenposten skriver 15. april 1999 at opptil 43 fagfolk har jobbet med et barn uten å vite om hverandre. Mangelfull hjelp kan føre til at barn ikke utvikler sin egen faglige og sosiale kompetanse på en tilfredsstillende måte.
Hva kan Regjeringen gjøre for å bedre samordningen av tiltak overfor barn i skolen som trenger ekstra støtte?

Les hele debatten