Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 3 (1999-2000)
Om å ta initiativ til en fredskonferanse der kurderspørsmålet kan drøftes i en større sammenheng
Datert: 01.07.1999
Besvart: 28.10.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Rettssaken mot kurderleder Abdullah Öcalan har brakt kurderspørsmålet opp på den internasjonale dagsorden. Kurderne er og har vært undertrykket og forfulgt i større eller mindre grad i alle de fem landa der de har sin opprinnelse. Situasjonen er særlig ille i Tyrkia, der kurderne ikke er sikret rettigheter som folk, slik som rett til eget språk og kultur, og heller ikke andre elementære menneskerettigheter. I Sørøst-Tyrkia er 3 000 landsbyer brent og jevnet med jorden, og 3-4 millioner kurdere er drevet på flukt. Flere ganger har PKK tatt initiativ til våpenhvile i den blodige krigen som har vært ført. I sin forsvarstale sa Öcalan at tida nå er inne for en fredelig og demokratisk løsning på kurderspørsmålet.
Vil utenriksministeren ta initiativ til en fredskonferanse der kurderspørsmålet kan drøftes i en større sammenheng og dermed få en løsning?

Les hele debatten