Interpellasjon fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 11 (1999-2000)
Om å droppe skattlegging av operasjoner betalt av arbeidsgiver
Datert: 14.12.1999
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 03.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Finansministerens holdning til skattlegging av operasjoner betalt av arbeidsgiver er ikke logisk, for eksempel i forhold til ordningen med "operasjon for trygd" eller med forebyggende helsearbeide. Som kjent er også det til fordel for den ansatte. Siden det neppe er noen som vil beskatte denne "fordelen", bør det samme være tilfelle når det gjelder å rette opp helseskader som allerede er oppstått.
Vil statsråden bidra til å få gjennomført den helsemessig beste og skattemessig enkleste løsning for arbeidsgiver, arbeidstager og samfunnet, ved å droppe beskatning både på arbeidsgivers og arbeidstagers hånd?

Les hele debatten