Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 31 (1999-2000)
Om hjemtransport etter sykehusopphold
Datert: 27.03.2000
Besvart: 02.05.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): For en tid siden rapporterte Verdens Gang om 6 pasienter som ble transportert tilbake til sine hjem etter behandling på henholdsvis Radiumhospitalet og Rikshospitalet. En av pasientene hadde fått cellegiftbehandling. Turen hjem for en av pasientene tok 8 timer med utilfredsstillende muligheter for å innta mat og drikke og for toalettbesøk. For pasienten som hadde fått cellegift ble politiet hentet da han ville gå av i Porsgrunn fordi han ikke orket mer. Han skulle helt til Vennesla, med beregnet ankomsttid ved midnatt. Etter dette har interpellanten vært i kontakt med andre drosjesjåfører som forteller at dette er helt vanlige opplevelser for pasienter som sendes hjem. Fremskrittspartiet kan ikke akseptere slike forhold.
Vil statsråden sørge for at transporttjenestene blir gjennomgått og at forholdene blir lagt til rette for at pasienter får en menneskeverdig hjemtransport etter sykehusopphold?

Les hele debatten