Interpellasjon fra Tore Nordtun (A) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 3 (2000-2001)
Om at strømforbruket i Norge øker, mens kraftproduksjonen ikke øker tilsvarende, og om hva som kan gjøres for å bedre effektsituasjonen
Datert: 24.10.2000
Besvart: 23.11.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Strømforbruket i Norge øker fra år til år, mens kraftproduksjonen ikke øker tilsvarende. I Bergens Tidende 2. oktober 2000 får vi også vite at eldre kraftverk på til sammen 620 megawatt (MW) tas ut av produksjon. I tillegg er det i perioder med stort forbruk for liten kapasitet på overføringsnettet. De siste vintrene har vært forholdsvis milde. Nå står vi foran en ny vinter, og flere er urolige for forsyningssituasjonen dersom vi får kulde utover store deler av landet samtidig. Spesielt i enkelte perioder av døgnet kan situasjonen bli så alvorlig at tvangsutkobling kan bli nødvendig.
Hva kan gjøres for å bedre effektsituasjonen på kort og lang sikt, og hvilke tiltak kan være aktuelle utover, eller i stedet for, tvangsutkoblinger i situasjoner der tiltak er nødvendig?

Les hele debatten