Interpellasjon fra Øystein Djupedal (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2000-2001)
Om å ta initiativ i Sikkerhetsrådet for å begrense spekulasjonsøkonomien, bl.a. ved å få innført en internasjonal avgift på valutatransaksjoner
Datert: 25.01.2001
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 01.03.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I internasjonal debatt er det stadig sterkere fokus på de skadelige virkningene de enorme valutastrømmene over landegrensene har. Disse pengestrømmene måler ufattelige 1 300 mrd. dollar hver dag, og kan undergrave nasjoners mulighet til stabil økonomisk utvikling. En rekke økonomer og statsledere har tatt til orde for at det bør innføres en internasjonal avgift på valutatransaksjoner, slik nobelprisvinner James Tobin har foreslått. Målsettingen er å gjøre deler av disse transaksjonene ulønnsomme. Videre at FN bør spille en mer aktiv rolle i å bekjempe spekulasjonsøkonomien, både ved å arrangere en internasjonal konferanse om temaet, opprette et økonomisk sikkerhetsråd, reformere Verdensbanken og IMF i demokratisk retning og legge WTO under FN-paraplyen.
Vil den norske Regjeringen ta initiativ i Sikkerhetsrådet for å reise debatt og reformforslag av denne karakter for å begrense spekulasjonsøkonomien?

Les hele debatten