Interpellasjon fra Jon Lilletun (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2000-2001)
Om raskere utbygging ved Kristiansand Lufthavn på Kjevik, ev. vederlagsfri overføring av lufthavna til Kristiansand kommune, da Luftfartsverket ikke har oppfylt sine løfter
Datert: 27.04.2001
Besvart: 23.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): Luftfartsverket har ikke oppfylt sine utbyggingsløfter ved Kristiansand Lufthavn, Kjevik. Kjevik ble etablert av Kristiansand kommune i 1939. I 1946 ble den overført til staten for at denne skulle drive plassen som en stamflyplass med nasjonal og internasjonal sivil lufttrafikk med den standard dette krever. Nødvendige investeringer har blitt utsatt til etter 2007, og kapasiteten er sprengt. Dette har òg medført at utbyggingsplanen for et større hotellprosjekt er skrinlagt. Tromsø og Bodø har et moderne anlegg med tuber på ca. 7 900 m2 for en litt større og en litt mindre trafikk. Arealet på Kjevik er 4 400 m2 uten tuber. Dertil kommer at Kjevik har stor internasjonal trafikk uten tollsted, slik de andre internasjonale havnene har.
Vil statsråden ta initiativ til en raskere utbygging, eventuelt overføre lufthavna vederlagsfritt tilbake til Kristiansand kommune?

Les hele debatten