Interpellasjon fra Einar Olav Skogholt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2000-2001)
Datert: 08.05.2001
Spørsmålet er trukket tilbake

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Opplysningsvesenets fond har varslet mer enn en tidobling av den årlige festeavgiften for Nord-Odal prestegård. I 1996 fastsatte skjønnsretten markedsprisen for råtomt til 20 kroner per kvadratmeter. Denne prisen er nå av grunneier fastsatt til 83 kroner per kvadratmeter. Lignende forhold har man i en rekke andre kommuner.
Finner statsråden det riktig at staten skal være pådriver for en urimelig økning av eiendomsprisene, og vil statsråden bidra til at Opplysningsvesenets fond følger den rådende markedspris i det enkelte utbyggingsområde?