Interpellasjon fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 6 (1997-98)
Om intensjonene bak lotteriloven om at også lokale lag og foreninger skal kunne få inntekter fra drift av gevinstautomater, sett i forhold til innføringen av et tak på totalantall automater
Datert: 15.12.1997
Besvart: 22.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Ved behandlingen av lov om lotterier av 24. februar 1995 vedtok Stortinget at også lokale lag og foreninger skulle kunne få inntekter fra drift av gevinstautomater. Ved nye bestemmelser våren 1997 ble tillatelser til automater gitt til formålet, og for de landsdekkende organisasjonene tidsubestemt, samtidig ble det innført et «tak» på totalantall automater. Det eksisterende markedet er i stor grad preget av få store humanitære organisasjoner. De nye bestemmelsene vil gjøre det vanskelig for nye aktører å få plass på markedet. Mener justisministeren at de nye bestemmelsene er i samsvar med intensjonene bak lotteriloven om at forholdene skal legges til grunn for at mindre lag og foreninger kan få innpass på automatmarkedet?
Hvilke tiltak vil justisministeren fremme for å sikre alle innpass på automatmarkedet?