Interpellasjon fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 18 (2001-2002)
Om å få realisert prosjekter som kan bidra til økt innenlandsk bruk av naturgass
Datert: 13.02.2002
Besvart: 15.03.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Bare en liten del av gassen som produseres i Norge, brukes innenlands. Økt innenlands bruk av naturgass vil erstatte andre, mer forurensende energikilder og vil redusere utslippene av bl.a. klimagasser og NOx. Det vil også føre til økt verdiskapning og utvikling av nye arbeidsplasser. Økt bruk av naturgass vil også være en vei å gå til utvikling av energi basert på hydrogen og brenselceller. I en introduksjonsfase trengs det betydelige beløp til forskning på og utvikling av miljøvennlig teknologi og til infrastruktur. Det er en forutsetning at staten bidrar. Flere prosjekter utpeker seg som særlig interessante, bl.a. etablering av et innovasjonsselskap for utvikling av miljøvennlig teknologi, flere prosjekter for transport av gass som er under planlegging, fornying av ferjeflåten og elektrifisering av installasjonene i deler av Nordsjøen.
Hva vil statsråden gjøre for at slike prosjekter kan realiseres?

Les hele debatten