Interpellasjon fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 5 (2002-2003)
Om tiltak for å redusere den alkoholrelaterte kriminaliteten
Datert: 09.01.2003
Besvart: 18.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): 60-70 pst. av voldskriminaliteten begås i alkoholrus. Voldskriminaliteten utgjør et økende og alvorlig samfunnsproblem som ikke bare kan løses med strengere straffer når lovbrudd har skjedd. For fornærmede, lovbryter og samfunnet ville det beste være at forbrytelsen ikke skjedde. Alkoholkonsumet i Norge ser ut til å øke. Brorparten av volden skjer i tilknytning til skjenkesteder. Flere alkoholpolitiske virkemidler er under press. Avgiftsinstrumentet er i dag avhengig av større internasjonal forankring om det kan brukes aktivt. Den kommunale skjenkepolitikken er dessuten betydelig liberalisert.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere den alkoholrelaterte kriminaliteten?

Les hele debatten