Interpellasjon fra Arne Lyngstad (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2002-2003)
Om strategier for å utjevne forskjellene skolene vedlikeholder, bl.a. i leseferdigheter, mellom jenter og gutter og sosialt, økonomisk og kulturelt
Oversendt regjeringen: 22.01.2003
Besvart: 06.02.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Et viktig mål for norsk skolepolitikk er å gi alle barn lik rett til utdanning og utvikle en god offentlig skole for alle barn. Nyere skoleforskning viser store forskjeller i blant annet leseferdigheter og forskjeller mellom jenter og gutter. Undersøkelsene antyder at skolen vedlikeholder sosiale, økonomiske og kulturelle forskjeller. Disse forskjellene hemmer barnas mulighet til å forme sin egen framtid.
Hvilke strategier vil statsråden følge for å utjevne forskjellene skolene vedlikeholder?

Les hele debatten