Interpellasjon fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 24 (1997-98)
Om forskningsaktivitet og forskningspolitikk
Datert: 06.02.1998
Besvart: 05.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Signaler fra forskningsmiljøene når det gjelder samfunnets forskningsinnsats, er entydige i retning av at det trengs sterkere og mer langsiktig satsing på forskning om Norge skal stå i første rekke som kunnskaps- og velferdsnasjon. Det fokuseres særlig på områdene: Volum, fordeling, personell og utstyr. En måte å måle forskningsaktiviteten på, er å se på publikasjonstakten. Norske forskere publiserte 250 artikler på områdene biologi og biokjemi, svenske forskere produserte 1397 artikler (1996). På området klinisk medisin er tallene 1263 - 4311, bioteknologi 105 - 419 og geologisk vitenskap 292 - 350.
Hvilke ambisjoner har statsråden når det gjelder forskningspolitikken, og hvilke strategier vil han ta i bruk dersom ambisjonene rekker lenger enn dagens politikk og resultater?