Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 10 (2003-2004)
Om hvordan Norge i år vil forholde seg til fremlagte forslag i FN om revitalisering av arbeidet med kjernefysisk nedrustning, bl.a. New Agenda Coalition-resolusjonen
Datert: 14.10.2003
Besvart: 18.11.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Kampen mot spredning av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen, er en viktig oppgave for det internasjonale samfunnet og inngår som en integrert del av norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk. I 1995 ble ikke-spredningsavtalen forlenget på ubestemt tid med et sett av prinsipper og målsettinger for kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning. Et enstemmig sluttdokument fra tilsynskonferansen i 2000 gikk inn for 13 skritt for full atomnedrustning. Mangelen på fremdrift er bekymringsfull. Norge har i høst både under nedrustningskonferansen i Genève og i FN understreket de 13 skrittene og fremhevet at det er helt essensielt at tilsynskonferansen i 2005 må lede til fremgang i atomnedrustningen.
Hvordan vil Norge i år forholde seg til fremlagte forslag i FN om revitalisering av arbeidet med kjernefysisk nedrustning, bl.a. New Agenda Coalition-resolusjonen "Mot en atomvåpenfri verden: en ny agenda?"

Les hele debatten