Interpellasjon fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 26 (2003-2004)
Om hvor mange barn med alvorlige lidelser som venter på behandling ved norske sykehus, og om tiltak for at disse barna prioriteres, med eksempel i epilepsipasienter
Oversendt regjeringen: 04.02.2004
Besvart: 04.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Dagsrevyen viste mandag 2. februar en reportasje om en 11 år gammel gutt som var forespeilet en ventetid på fire måneder før han kunne få en nødvendig utredning og behandling av sin epilepsi. Ifølge Spesialsykehuset for epilepsi er slik ventetid vanlig for barn med epilepsi. Prioriteringsdebatten i helsevesenet er på mange måter vanskelig. Til tross for dette kan det ikke herske tvil om at barn med alvorlige lidelser må prioriteres foran de fleste andre oppgaver. Ikke minst må dette gjelde barn med lidelser som er av en slik art at de forverrer seg og medfører varige skader mens barnet venter.
Hvor mange barn med alvorlige lidelser venter i dag på behandling ved norske sykehus, og hva vil statsråden gjøre for at disse barna prioriteres?

Les hele debatten