Interpellasjon fra Dagrun Eriksen (KrF) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 31 (2003-2004)
Om å skape et samfunn som tar livsfaseklemma på alvor, med henvisning til at mange ønsker et arbeidsliv hvor man kan kombinere jobb og omsorgsoppgaver
Datert: 23.02.2004
Besvart: 25.03.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): I Aftenposten har det vært debatt om tidsklemma. I debatten er det mange som sliter med å kombinere det å være mor og far med deltakelse i arbeidslivet. De ønsker et arbeidsliv hvor man kan kombinere jobb og omsorgsoppgaver. Bedre pappapermisjon er et av de tiltakene som kan være med å utvikle arbeidslivet slik at det er mer aksept for at man har omsorgsoppgaver i hjemmet. Valgene omsorg og arbeid må derfor sees i sammenheng med vilkår og holdninger i arbeidslivet. Denne debatten handler om mer enn bare økonomiske overføringer, men også verdier og betingelser for samliv.
Hvordan kan man skape et samfunn som tar livsfaseklemma på alvor?

Les hele debatten