Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 6 (2004-2005)
Om en strategi for forsvarlig sikring av våre kunst- og kultursamlinger
Datert: 07.09.2004
Besvart: 11.01.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Riksrevisjonen har rapportert om store svikt rundt sikring og bevaring av samlingene ved fem statlige museer. Tyveriene av to Munch-malerier aktualiserer spørsmålet om hvordan kunst- og kulturskattene sikres og bevares på museene i Norge. Tyveriene har med rette sjokkert mange, men spørsmålet kan ikke snevres inn til bare å gjelde tyveri. Både samlinger av kunst, og samlinger av kultur- og naturhistorisk art kan gå tapt dersom oppbevarings- og konserveringsforholdene ikke er tilfredsstillende. Sikring, bevaring og konserveringsarbeidet krever helhetlig og langsiktig planlegging og oppfølging. Nederland har gjennomført den såkalte Deltaplanen. Evalueringen derfra er at planen har ført til et løft og større bevissthet rundt sikring og bevaring i museenes daglige arbeid.
Hvilken helhetlig strategi mener statsråden trengs for at våre kunst- og kultursamlinger kan sikres på en forsvarlig måte?

Les hele debatten