Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Interpellasjon nr. 7 (2004-2005)
Om å bidra til at foreldregrupper i fengsler blir etablert som en del av kriminalomsorgen
Datert: 27.09.2004
Besvart: 11.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Rundt 2 000 fanger i norske fengsler er foreldre. Enkelte betegner disse barn som "den glemte gruppen" innenfor norsk kriminalomsorg. Mange barn rammes av å ha foreldre i fengsel. Mange mister kontakten. Det går ut over barna, så vel som den innsattes rehabilitering. I en av de åpne anstaltene, Kroksrud fengsel, er det av ildsjeler blant de ansatte etablert en "Pappagruppe" blant innsatte fedre. Hver tredje lørdag kan innsatte og barna deres tilbringe en lørdag sammen. I tillegg er det samtalegrupper annenhver uke i fengselet. Utgangspunktet er barnas behov for kontakt med sine fedre på egne premisser.
Vil statsråden bidra til at slike foreldregrupper blir etablert som en del av kriminalomsorgen?

Les hele debatten