Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 13 (2004-2005)
Om tiltak for å bistå lokalsamfunnet Vardø, da kommunen har 18 pst. arbeidsledighet etter driftsavvikling i fiskeindustrien
Oversendt regjeringen: 25.11.2004
Besvart: 13.01.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Vardø kommune har 18 pst. arbeidsledighet etter at fiskeforedlingsbedriften Aarsæther på Svartnes måtte avvikle driften. En rekke tidligere ansatte mister nå dagpengerettighetene, to år etter at driften opphørte. Uten fornyet råstofftilgang og oppstart av ny virksomhet vil en rekke personer miste alle sine verdier, som ikke vil være omsettelige i Vardø i den situasjonen kommunen nå er i. Tap av fiskekvoter som det tidligere var knyttet lokal leveringsplikt til har forsterket problemene, fordi mangel på lokalt fiskeråstoff gjør det vanskelig å få til reetablering av virksomheten i Aarsæthers tidligere lokaler.
Hvilke tiltak har statsråden iverksatt, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette, som ledd i å bistå lokalsamfunnet Vardø i den situasjonen kommunen nå befinner seg?

Les hele debatten