Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 27 (2004-2005)
Om å få bukt med soningskøen, og om § 12-soning i institusjon
Oversendt regjeringen: 04.03.2005
Besvart: 12.04.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): I november i fjor uttalte justisministeren stolt at systematisk og langvarig satsing hadde ført til en effektiv kutting av soningskøen. Det hadde ikke stått så få i soningskø siden i 2001. I Aftenposten 5. november sa statsråden: - Vi er på rett vei, og køen skal bli enda mindre - uten at jeg vil tallfeste noe. Det var smart at han ikke gjorde det, for han ville bommet stygt på dagens tall der 2 333 står i kø. Dublering og fremskutt løslatelse har vist seg å være tiltak som er bedre egnet til å skape et inntrykk av at noe gjøres, enn å få bukt med soningskøproblematikken. Når man vet at rundt 60 pst. av de som sitter i fengslene i dag har problemer med rusmisbruk, og at kun 5-10 pst. av disse får hjelp, bør man ta tak i dette problemet og blant annet heve ambisjonene for hvor mange som soner i institusjon etter § 12 i straffegjennomføringsloven. I 1996 fikk 430 slik soning, i 2003 kun 246.
Har statsråden noen realistisk og konkret plan for å få bukt med soningskøen?

Les hele debatten