Interpellasjon fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 30 (2004-2005)
Om rettighetene til psykisk utviklingshemmede og deres pårørende i en situasjon med dårlig kommuneøkonomi, med eksempel i flytting fra leilighet til sykehjem
Datert: 01.03.2005
Besvart: 14.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): HVPU-reformen var en reform som skulle sikre et anstendig liv til mennesker med psykisk utviklingshemming. Psykisk utviklingshemmede er helt avhengig av at fellesskapet stiller opp. De trenger læring, trening og omsorg. I Flatanger kommune i Nord-Trøndelag har det vært en diskusjon om å avvikle pleie- og omsorgstilbudet til en multihandikappet kvinne som flyttet til kommunen som en følge av HVPU-reformen. Kommunen vurderer å flytte henne fra sin leilighet til sykehjemmet. Kvinnen er 43 år gammel. Kommunen er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Dette er ett av mange eksempler på hva dårlig kommuneøkonomi kan føre til.
Hvilke rettigheter har psykisk utviklingshemmede og deres pårørende i en slik situasjon, og hva vil Regjeringen gjøre for å bedre kommuneøkonomien slik at viktige velferdstilbud kan opprettholdes?

Les hele debatten