Interpellasjon fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2004-2005)
Om tiltak for å møte de varslede klimaendringene og forebygge skader på liv, helse og infrastruktur innenfor samferdselssektoren
Datert: 11.05.2005
Besvart: 01.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Ekstremvær som på Vestlandet høsten 2004, med opptil 50 stengte veier samtidig, kan oppstå oftere i fremtida. Arktisk råd har utarbeidet en omfattende klimarapport, Artic Climate Impact Assessment (ACIA), som varsler en oppvarming av arktiske strøk 4-7 grader neste 100 år, med mer ekstreme værforandringer, mer nedbør og økt rasfare i Norge. Statens vegvesen har satt i gang arbeid med å møte økt risiko og mer slitasje på veger og bruer som følge av klimaendringer. Lite tyder på at andre samferdselsområder under Kystverket, Jernbaneverket, Avinor og telekommunikasjon er kommet særlig langt.
Hvilke tiltak planlegger Regjeringen for å møte de varslede klimaendringer og forebygge skader på liv, helse og infrastruktur innefor samferdselssektoren?

Les hele debatten