Interpellasjon fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 5 (2005-2006)
Om å bidra til å forebygge og redusere korrupsjon/økonomisk kriminalitet i kommunene, med tiltak som omfatter både administrasjonen og interkommunale selskaper
Datert: 29.11.2005
Besvart: 19.12.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Norge ligger høyt på lister over land med lite korrupsjon. Men selv om vi ligger langt fremme i et globalt perspektiv, er vi dårligst i Norden. Det hevdes at man må "kjenne folk" for å få gjennomslag her i landet. Eksperter uttaler at korrupsjon i offentlig sektor forekommer og advarer mot naivitet. Det pekes dessuten på at problemene ofte er størst i små kommuner hvor båndene mellom beslutningstaker og søker/tilbyder er tettere enn andre steder. Skal tilliten til demokratiet bevares, må kampen mot korrupsjon intensiveres. Ikke minst er det viktig at kommunesektoren tar problemet på alvor, fremskaffer kunnskap og iverksetter forebyggende tiltak. Tiltakene bør omfatte både kommuneadministrasjonen og interkommunale selskap. Det er dessuten viktig at man reagerer konsekvent på korrupsjon og korrupsjonslignende handlinger.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra til å forebygge og redusere korrupsjon/økonomisk kriminalitet i kommunene?

Les hele debatten