Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 9 (2005-2006)
Om hvilke endringer den "nye kursen" i næringspolitikken innebærer, og endringenes virkninger for næringslivets verdiskaping
Oversendt regjeringen: 09.01.2006
Besvart: 31.01.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Næringslivets rammebetingelser og konkurransedyktighet er avgjørende for den langsiktige finansieringen av velferdssamfunnnet. Derfor la Bondevik II-regjeringen sterk vekt på generelle økonomiske virkemidler, særlig på en ansvarlig budsjettpolitikk som kunne gi en lavere rente. Den lave renten har virkningsfullt stimulert økonomien og har også bidratt til en mer konkurransedyktig kronekurs. Kombinert med skattelettelser, særlig til næringslivet, har denne politiske kurs gitt sterk økonomisk vekst, historisk høy sysselsetting og en ledighet som nå er på full fart nedover. I sin redegjørelse for Stortinget 10. november 2005 varsler finansministeren "en klar ny kurs for en offensiv næringspolitikk".
Hvilke konkrete endringer innebærer denne "nye kurs" i forhold til Bondevik II-regjeringens politikk, og hva er de faglige vurderinger og dokumentasjon av de aktuelle endringenes virkninger for næringslivets verdiskaping?

Les hele debatten