Interpellasjon fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2005-2006)
Om å bedre åpningstidene i offentlig sektor
Datert: 18.01.2006
Besvart: 07.03.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): De fleste statlige og kommunale kontorer stenger kl. 15.00 sommerstid og kl. 15.45 vinterstid. I en del tilfeller er åpningstidene for telefonhenvendelser enda kortere. Det betyr at mange må ta seg fri fra jobben for å møte opp på et offentlig kontor. Skal de ringe, må de alltid gjøre det i arbeidstiden. Noen har ikke mulighet til å lett ta seg fri og har problemer med å ordne helt nødvendige forhold. For andre er det upraktisk og irriterende. Selv om mange av de offentlige tjenestene etter hvert blir døgnåpne gjennom elektronisk tilgang, vil det fortsatt være tjenester der en er nødt til å møte opp selv og mange vil ikke benytte seg av elektroniske tjenester. Offentlige kontorer må på samme måte som butikkene tilpasses et moderne arbeids- og familieliv.
Vil statsråden ta noen initiativ til å bedre åpningstidene i offentlig sektor, og i tilfelle hvilke målsettinger vil ligge til grunn for et slikt arbeid?

Les hele debatten