Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2005-2006)
Om tiltak for å hindre at det meste av sykepleierutdanningene i Norge stopper opp, da bare 3 av 33 studietilbud tilfredsstiller NOKUT-kravene til ny akkreditering
Datert: 20.01.2006
Besvart: 07.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har gjennomført en evaluering av sykepleierutdanningene (både bachelor- og mastergradstudier) i Norge. Målet med evalueringen er å kontrollere om studietilbudene innenfor sykepleie tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterier, samt å bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Evalueringen har gitt et skuffende resultat: Av 33 studietilbud ved 29 institusjoner er det bare tre tilbud som tilfredsstiller kravene til ny akkreditering. Diakonhjemmet Høgskole var det eneste studietilbudet på bachelornivå som tilfredsstilte kravene.
Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe institusjonene til å gjennomføre de tiltak som må til for å oppfylle kravene fra NOKUT, og derved hindre at det meste av sykepleierutdanningene i Norge stopper opp?

Les hele debatten