Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 48 (2005-2006)
Om konsekvensene av redusert bruk av private aktører i spesialisthelsetjenesten med hensyn til ventetider og tilgjengelighet for pasientene
Datert: 20.04.2006
Besvart: 31.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Private aktører har lenge hatt en viktig rolle som supplement og korrektiv til den offentlige helsetjenesten. Disse aktørene har bidratt til en betydelig reduksjon i ventetiden for pasientene, og har samtidig sørget for mer helse for de ressursene som benyttes i helsetjenesten. Ifølge en rapport fra SINTEF Helse stod private sykehus for 45 pst. av veksten i dagkirurgisk behandling i perioden 2000-2004. Den gjennomsnittlige ventetiden (ordinært avviklede) for de som fortsatt venter på behandling ble i perioden 2002-2005 redusert fra 194 dager til 88 dager. Regjeringen har imidlertid gått inn for redusert bruk av private kommersielle aktører i helsetjenesten.
Hvordan vurderer statsråden konsekvensene av redusert bruk av private aktører i spesialisthelsetjenesten, med hensyn til ventetider og tilgjengelighet for pasientene?

Les hele debatten