Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 50 (2005-2006)
Om å styrke tiltakene overfor psykisk syke som begår kriminelle handlinger og ikke kan sone i fengsel, og som heller ikke oppfyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern
Oversendt regjeringen: 27.04.2006
Besvart: 01.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Opptrappingsplanen for psykisk helse har ført til en betydelig styrking av tilbudet innenfor psykisk helsevern. En rekke enkeltsaker viser imidlertid at det er behov for snarlige ekstra tiltak for å styrke tilbudet til psykisk syke som begår kriminelle handlinger uten at politiet har sanksjonsmuligheter samtidig som de ikke oppfyller vilkårene for tvungen psykisk helsevern. Dette skaper en uholdbar situasjon både for den enkelte som ikke får tilstrekkelig hjelp og for samfunnet rundt. Det kan se ut som om det her er behov for en bedre samordning mellom justismyndigheter, både politiet og kriminalomsorgen, og helsemyndigheter for å sikre nødvendige hjelpetiltak for den enkelte og trygghet for andre.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke tiltakene overfor psykisk syke personer som begår kriminelle handlinger og ikke kan sone i fengsel?

Les hele debatten