Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 15 (2006-2007)
Om bruken av sakkyndige i norske rettssaler og sakkyndighetserklæringers innflytelse i norsk rettspleie
Oversendt regjeringen: 27.10.2006
Besvart: 24.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Bruken av sakkyndige i rettssaker kan ha avgjørende betydning for sakens utfall. I flere rettssaker har det i ettertid vist seg at sakkyndiges vurderinger kan ha blitt tillagt for stor vekt, slik at uskyldige har blitt dømt, mens skyldige har gått fri.
Hvordan vurderer statsråden bruken av sakkyndige i norske rettssaler, og den graden av innflytelse som sakkyndighetserklæringer har innen norsk rettspleie?

Les hele debatten