Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 34 (2006-2007)
Om tiltak for å forebygge innførsel, salg og misbruk av kat i det somaliske miljøet i Oslo
Datert: 19.12.2006
Besvart: 08.02.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Misbruk av khat har omfattende konsekvenser og kan bidra til at en hel gruppe faller utenfor samfunnet. Medieoppslag har vist hvordan somaliske familier lider under misbruket til sin hovedforsørger. Jobbsøking og narkotikamisbruk hører dårlig sammen. Man bereder også grunnen for en ungdomskultur som senere kan gå over til annen type kriminalitet og tar sitt eksisterende nettverk i bruk til innførsel av hardere narkotiske stoffer. Regjeringens manglende vilje til å rydde opp og sette klare grenser sender gale signaler. Jeg viser bl.a. til justisministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 43 (2006-2007). Her sammenliknes khatmisbruk med kaffedrikking og alkohol. Behovet for konkrete tiltak ble både her og under budsjettdebatten i Stortinget nærmest bagatellisert. Khat er et ulovlig narkotisk stoff.
Jeg tillater meg derfor på ny å spørre om hvilke tiltak statsråden vil gjennomføre for å forebygge innførsel av, salg og misbruk av khat i det somaliske miljø i Oslo?

Les hele debatten