Interpellasjon fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 44 (2006-2007)
Om tiltak for økt samhandel i grenseregionen mellom Norge og Russland, med henvisning til grensepassering, visumregler, arbeidstillatelser, russisk næringsetablering mv.
Datert: 02.02.2007
Besvart: 06.03.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Grenseregionen mellom Norge og Russland er et av fokusområdene for en helhetlig nordområdesatsning. Samhandelen i grenseregionen er viktig for befolkningen som lever i dette området på begge sider av grensen. Det har fremkommet at det foreligger en rekke utfordringer som begrenser samhandelen i grenseregionen mellom Norge og Russland i nord. Eksempler på slike utfordringer er grensepasseringer ved Norges eneste grensepasseringspunkt til Russland, Storskog, visumregler til Norge, arbeidstillatelser til Norge, russisk næringsetablering i Norge og veisambandet i grenseregionen. Det bør være en prioritert oppgave å ta politisk grep om disse utfordringene, både med tanke på den betydningen dette kan ha for befolkningen i området, men også som et ledd i den nasjonale nordområdesatsningen.
Hva vil utenriksministeren iverksette av norske tiltak for økt samhandel i grenseregionen med Russland?

Les hele debatten