Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 48 (2006-2007)
Om å vurdere mer sentral styring, standardisering og koordinering av IKT-utviklingen i den medisinske behandlingskjeden, og om tiltak for å fremme bruken av telemedisin
Oversendt regjeringen: 22.02.2007
Besvart: 29.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det har lenge vært et mål å bruke IKT for å styrke samhandlingen til beste for pasientene i hele den medisinske behandlingskjeden. Men når dette skal omsettes i praksis, oppstår ofte problemer som bidrar til å sette en effektiv demper på mulighetene for iverksetting. Klarest kommer dette til uttrykk ved at vi opplever at viktig pasientinformasjon, selv i akutte situasjoner, ikke kan sendes mellom to forskjellige sykehus i samme by, eller fra legevakt til sykehus. Enda alvorligere blir dette når det haster å få fram pasientinformasjon over store avstander, hvor det er umulig å levere papirutgaver i tide. Både helseforetak og kommuner har investert i dataløsninger som er "seg selv nok", og som hindrer effektiv bruk av telemedisin og elektronisk kommunikasjon.
Vil statsråden vurdere mer sentral styring, standardisering og koordinering av IKT-utviklingen, og bidra til å innføre insentiver for å fremme bruken av telemedisin?

Les hele debatten