Interpellasjon fra Saera Khan (A) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 51 (2006-2007)
Om å legge til rette for at minoritetskvinner får delta i samfunnet på lik linje med norske kvinner, da under 20 pst. av disse kvinnene er i lønnet arbeid
Datert: 06.03.2007
Besvart: 24.04.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Saera Khan (A)

Spørsmål

Saera Khan (A): Norge har kommet langt de siste 30 åra når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn, både i arbeidslivet, i hjem og omsorg og i politikken. Det er likevel langt fram til kjønnsbalanse på områder som ledelse i næringsliv, toppstillinger i universitets- og høgskolesektoren og ansvar for hjem og barn, der menn på langt nær tar sin halvdel. En relativt ny og viktig utfordring i likestillingsarbeidet er Norge som flerkulturelt samfunn med stort innslag av minoritetskulturer der gammeldagse kjønnsrollemønstre lever videre, og kvinners rettigheter og deltakelse i samfunnet knapt er satt på dagsorden. Under 20 pst. av minoritetsetniske kvinner er i lønnet arbeid. Heller ikke får de opparbeidet seg rettigheter som er knyttet til aktiv deltakelse i arbeidslivet.
Hva vil statsråden gjøre for å legge til rette for at minoritetskvinner får delta i samfunnet på lik linje med norske kvinner?

Les hele debatten