Interpellasjon fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 57 (2006-2007)
Om budsjettsituasjonen for Oslo-politiet, med henvisning til bemanningsproblemer og sakshenleggelser pga. manglende kapasitet
Datert: 07.03.2007
Besvart: 24.04.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): En rekke avsløringer i media viser at budsjettsituasjonen for Oslo-politiet er uholdbar. Ifølge Aftenposten må politiet i Oslo spare 32 millioner kroner i år. 80 stillinger må holdes ubesatte. Det er innført en ordning med 3 måneders "karantene" fra en stilling blir ledig til man ansetter en ny person, noe som vil utgjøre 100 innsparte stillinger. Allerede skal det stå 100-150 stillinger ledige. Det betyr at over 10 pst. av politiets 2 500 stillinger er ledige i år. I tillegg er det problemer med bemanningen på alle stasjoner fordi nær 100 stillinger er avgitt til ulike prosjekter. Dette har ført til at avdelinger går med vesentlig lavere bemanning enn normalt. Flere saker henlegges på grunn av kapasitetsproblemer.
På bakgrunn av dette vil jeg spørre statsråden om Oslos befolkning får den polititjenesten de har krav på og som politiloven forventer å gi dem?

Les hele debatten