Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 58 (2006-2007)
Om tiltak for å sikre bedre helsepersonelldekning i fattige land og for å motvirke at helsepersonellrekruttering fra u-land til rike land hindrer helsetjenestetilgang i u-landene
Oversendt regjeringen: 08.03.2007
Besvart: 17.04.2007 av utviklingsminister Erik Solheim

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Rike land rekrutterer i stort omfang helsepersonell fra fattige land, hvor ubesatte stillinger i helsevesenet hindrer full vaksinedekning og effektiv bekjempelse av sykdom og fattigdom. Denne tappingen av helsepersonell fra u-land vil trolig tilta fordi behovet for helsepersonell i rike land stiger kraftig som følge av et økende antall eldre mennesker. Vi ser nå at rekrutteringsbyråer mv. fra industriland satser systematisk på å hente enda flere leger og sykepleiere fra fattige land. Konsekvensen kan bli sammenbrudd i det allerede hardt belastede helsevesenet i de mest utsatte utviklingsland.
Hvilke ytterligere tiltak vil Regjeringen iverksette nasjonalt og arbeide for internasjonalt for å sikre bedre helsepersonelldekning i fattige utviklingsland, og spesielt for å motvirke at målrettet personellrekruttering til rike land hindrer våre fattigste medmenneskers tilgang til de mest grunnleggende helsetjenester?

Les hele debatten