Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 74 (2006-2007)
Om en forverret menneskerettighetssituasjon i Vietnam, og hvordan et klart press på myndighetene skal opprettholdes
Oversendt regjeringen: 23.04.2007
Besvart: 01.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): De siste månedene tyder mye på at menneskerettighetssituasjonen i Vietnam er forverret. Flere fremtredende opposisjonelle er blitt arrestert og fengslet. Norske journalister og menneskerettighetsaktivister er blitt hindret i å dokumentere situasjonen og i å avholde møter med systemkritikere. I perioden frem til Vietnams WTO-medlemskap skjedde det en gradvis forbedring, mens dette nå ser ut til å være reversert. Vietnam er et av de land som Norge bidrar med utviklingsbistand til. Det pågår også en menneskerettighetsdialog mellom vietnamesiske myndigheter og Norge.
Hvordan vil utenriksministeren opprettholde et klart press på vietnamesiske myndigheter i menneskerettighetsspørsmål?

Les hele debatten