Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 76 (2006-2007)
Om en bedre koordinering av antinarkotikaarbeidet som det i Norge satses på gjennom skolen, og om ev. avkreving av urin- eller blodprøve fra alle som mistenkes for narkotikabruk
Oversendt regjeringen: 24.04.2007
Besvart: 22.05.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Den svenske justisministeren ønsker en lovendring som åpner for at det kan avkreves urin- eller blodprøve av alle, uansett alder, som mistenkes for å bruke narkotika. Den svenske regjeringen vil igangsette en utredning som skal komme med forslag til hvordan loven kan endres. I Norge satses det, som i mange europeiske land, på forebygging av bruk av dop blant barn og unge gjennom skolen. Dette er en fornuftig strategi, såfremt de forebyggende tiltakene rent faktisk bidrar til å avholde stadig yngre mennesker fra å misbruke henholdsvis alkohol og narkotika. Mye tyder imidlertid på at spesielt skolen til dels fungerer som frisoner for bruk av narkotika, og at innsatsen mot narkotikamisbruk skjer lite samordnet og til dels tilfeldig.
Vil statsråden se hen til utredningen i Sverige, og på hvilken måte vil statsråden sørge for bedre koordinering av antinarkotikaarbeidet?

Les hele debatten