Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 79 (2006-2007)
Om standarder og kontrollsystemer for å sikre barn et godt inneklima på skolen, med henvisning til helse og læringsmiljø
Datert: 10.05.2007
Besvart: 01.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er liten tvil om at et godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse og læringsmiljø. God og frisk luft er en svært viktig forutsetning både for å holde konsentrasjon og for å unngå helseplager. Utviklingen i antall barn med astma er bekymringsfull, og dette er et tegn på at mange barn ferdes i for mange miljøer med for dårlig inneklima. Skolen er en helt sentral del av barns oppvekst og inneklima må ha høy prioritet.
Kan statsråden orientere om hvilke standarder og kontrollsystemer som er etablert for å sikre barn et inneklima på skolen som fremmer et godt læringsmiljø?

Les hele debatten