Interpellasjon fra Gunn Olsen (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 81 (2006-2007)
Om alvorlige ulykker med fritidsbåter, som ifølge politiets statistikker ofte skyldes høy fart, ruspåvirkning, manglende lanterner og manglende bruk av flytemidler
Datert: 11.05.2007
Besvart: 22.05.2007 av justisminister Knut Storberget

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Sommeren 2006 var det mange alvorlige ulykker med fritidsbåter. Politiets egne statistikker, f.eks. fra Kragerøskjærgården, synliggjør at høy fart, ruspåvirka fører, manglende lanterner og manglende bruk av flytemidler er blant de vanligste problemene, og dermed medvirkende årsaker til ulykker og utrygghet på sjøen.
Hva vil statsråden gjøre med dette?

Les hele debatten