Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 11 (2007-2008)
Om å stimulere erfarne politifolk til å stå lenger i jobb, da det går ut over folks trygghet at politiet sliter med knappe personellressurser
Oversendt regjeringen: 10.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Politiet sliter med knappe personellressurser. Trange driftsbudsjetter og nye arbeidstidsbestemmelser har tvunget frem vaktsamarbeid i stadig større distrikter, noe som fører til lang utrykningstid selv ved alvorlige ulykker og grov kriminalitet. Dette går utover folks trygghet og jeg frykter at det på sikt vil kunne svekke politiets tillit hos befolkningen. Det er positivt og nødvendig at det økte opptaket til Politihøgskolen videreføres i budsjettet for 2008. Men det vil fremdeles ta flere år før disse tiltakene gir flere politifolk og i mellomtiden må man se på andre løsninger som kan gi umiddelbar effekt, blant annet tilrettelegge for en aktiv seniorpolitikk.
Hva vil statsråden gjøre for å stimulere erfarne politifolk til å stå lenger i jobb?

Les hele debatten