Interpellasjon fra Anette Trettebergstuen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 14 (2007-2008)
Om brutal maktutøvelse mot politisk opposisjon og demokratibevegelse i Burma, og hvordan det internasjonale samfunnet best kan bidra til at demokratiske krefter vinner frem
Oversendt regjeringen: 17.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): I mange land er forholdene knyttet til demokrati og menneskerettigheter svært alvorlig. Militærjunta, hemmelig politi og brutal statlig maktutøvelse knuser mange steder all politisk opposisjon og demokratibevegelse. Eksemplene på land med svært mangelfullt eller ikke eksisterende demokrati hvor menneskerettigheter brytes hver eneste dag, er mange. I løpet av de siste ukene er tusenvis blitt arrestert, drept og meldt savnet i forbindelse med demonstrasjonene mot 45 års militærdiktatur i Burma. Det trengs økt internasjonal oppmerksomhet om Burma, og andre stater der makthaverne frarøver befolkningen deres rettigheter.
Hva gjør Regjeringen for å sette slik fokus, og hvordan kan det internasjonale samfunnet best bidra til at demokratiske krefter vinner frem som i tilfellet Burma?

Les hele debatten