Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 43 (2007-2008)
Om å forbedre innsatsen mot typiske mannssykdommer, både når det gjelder forebygging og behandling
Oversendt regjeringen: 23.11.2007
Besvart: 15.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Norge er det om lag 6 års forskjell i forventet levealder mellom menn og kvinner og blant menn er de sosiale helseforskjellene større, slik vi ser det f.eks. mellom øst og vest i Oslo. Det er positivt at det er skapt økende oppmerksomhet rundt kvinners helse. Nå trenger vi tilsvarende fokus på menns spesielle helseproblemer. Det har vært en tendens i mannskulturen til at man snakker mindre om sykdom, f.eks. om prostatakreft, urinveisinfeksjon og nyrestein, røykebein, blærekreft, forstørret prostata, testikkelkreft, alkoholisme, KOLS, forstørret blærehalskjertel osv. Den beskjedne oppmerksomheten kan være noe av årsaken til at ventetidene for flere av disse lidelsene er lange og økende. I tillegg vet vi at menn ofte er mindre flinke til å oppsøke helsetjenestene, og at sykdom derfor oppdages sent.
Hva mener statsråden kan gjøres for å forbedre innsatsen mot typiske mannesykdommer, både når det gjelder forebygging og behandling?

Les hele debatten