Interpellasjon fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 51 (2007-2008)
Om å avdekke årsaksforholdene til terrorisme, og hvorvidt vi og våre allierte er villige til å legge analyser av Vestens framferd i Midtøsten til grunn ved utformingen av en ny politikk
Oversendt regjeringen: 14.12.2007
Besvart: 07.02.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Etter 11. september 2001 er kampen mot terrorisme blitt et dominerende tema i internasjonal politikk. Betydelige ressurser medgår til å bekjempe terrorister, forebygge nye terrorhandlinger, lokalisere nettverk og til å tette finansielle kilder. Skal terrorismen bekjempes, må imidlertid også årsaksforholdene avdekkes. En analyse av Vestens framferd i Midtøsten gjennom de siste 100 år, kan si mye om grunnlaget for de dypere antivestlige holdningene, som bidrar til å forklare grobunnen for terrorisme.
Er vi og våre allierte i Europa og USA villige til å gjøre slike analyser, erkjenne resultatene og legge dem til grunn ved utformingen av ny politikk?

Les hele debatten