Interpellasjon fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 52 (2007-2008)
Om å bedre kunnskapen og informasjonen om rettigheter i folketrygden ved opphold i utlandet, da det stadig oftere kommer henvendelser fra personer som har mistet sitt medlemskap i trygden
Datert: 14.12.2007
Besvart: 15.01.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Stadig flere nordmenn tilbringer perioder utenfor landets grenser. Studenter oppholder seg ved utenlandske universiteter, arbeidstakere jobber for norske eller utenlandske bedrifter i utlandet og stadig flere pensjonister slår seg ned i land med lavere levekostnader og varmere klima enn Norge. Alle er i utgangspunktet medlemmer av folketrygden og har rettigheter etter lov om folketrygd. I løpet av en relativt kort periode forandrer rettighetene seg, noen bortfaller, andre bevares bare gjennom spesielle avtaler. Allerede etter ett år ute bortfaller medlemskapet i folketrygden. Det kommer stadig oftere henvendelser fra personer som er kommet i en vanskelig situasjon, som ikke får dekket helseutgifter, som ikke har rett til uførepensjon og som ikke visste at de kunne miste sitt medlemskap i trygden. Det kan virke som om kunnskapen og informasjonen om disse forhold er svært dårlig.
Hva kan gjøres for å bedre disse forholdene?

Les hele debatten