Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 76 (2007-2008)
Om å bidra til å redusere den stadig økende mengden matavfall som følge av merkeordningen
Datert: 11.03.2008
Besvart: 28.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det kastet 1,2 millioner tonn våtorganisk avfall i Norge i 2006. Husholdningene og industrien utgjorde hovedkildene med ca. 500 000 tonn hver, hovedsakelig matavfall. Dette utgjør mer enn 200 kilo matavfall pr. husholdning i Norge. I Aftenposten 6. mars 2008 uttalte direktør Sverre Leiro i NorgesGruppen at det kastes altfor mye mat som ikke burde vært kastet, blant annet på grunn av datomerkingen. Sitat: "Det er vanskelig å orientere seg innenfor dagens merking [...] Bransjen overprofilerer ferskhet og skaper unødvendig svinn." Dagens regelverk for merking av matvarer er nedfelt i Forskrift om merking mv. av næringsmidler, som håndheves av Mattilsynet. Bransjen står selv ansvarlig for at produktene merkes i tråd med regelverket.
Hvilke muligheter ser statsråden for, i samarbeid med bransjen, å bidra til å redusere den stadig økende mengden matavfall som følge av merkeordningen?

Les hele debatten