Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 82 (2007-2008)
Om å hindre sultkatastrofe blant verdens fattige da Verdensbanken varsler at 100 millioner mennesker i fattige u-land trues av tiltakende fattigdom og sult
Datert: 16.04.2008
Besvart: 29.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Verdensbanken slår nå alarm og varsler at 100 millioner mennesker i fattige u-land trues av tiltakende fattigdom og sult. Dette kan også slå ut i alvorlig sosial uro og konflikt. De rike lands klimagassutslipp medvirker til en global oppvarming som gir tørke og sviktende matproduksjon i mange land. Skyhøye oljepriser, som Norge tjener stort på, medvirker til at store landområder tas ut av matproduksjon for i stedet å produsere biodiesel. Ofrene er både fattige småbønder i tørkerammede land og urbane slumboere. De har ikke nok penger til å unngå sult når avlingene tørker bort og matvareprisene stiger. Norge kan derimot tjene mange titalls milliarder ekstra på at oljeprisene er høyere enn forutsatt. De hardest rammede u-landene har i denne situasjonen akutt behov for bistand til økt matproduksjon og matvaresikkerhet.
Vil Regjeringen komme med ekstraordinære tiltak for å hindre sultkatastrofe blant verdens fattige?

Les hele debatten